Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Более подробные сведения содержатся в нашем заявлении о защите данных.

Принять

Приложения по продукции.

Познакомьтесь с новым JAGUAR.

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор JAGUAR и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

Приложения по продукции.

Познакомьтесь с новым JAGUAR.

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор JAGUAR и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

Приложения CLAAS | Продукты.

LEXION Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор LEXION и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

TUCANO Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор TUCANO и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

JAGUAR 800 Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор JAGUAR и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

SCORPION Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор SCORPION и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

QUADRANT 5300 Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор QUADRANT 5300 и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

QUADRANT 5200 Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор QUADRANT 5200 и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

VARIANT 485 Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор VARIANT 400 и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

DISCO 1100 Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор DISCO 1100 BUSINESS и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS

CARGOS 8000 Product Tour

Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор CARGOS 8000 и рассмотреть все технические новшества в деталях.

Загрузить для iOS