Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Более подробные сведения содержатся в нашем заявлении о защите данных.

Принять

электронный каталог запасных частей

Parts Doc Online

Часть нашего сервисного обслуживания, которая поможет вам найти необходимые детали: электронный каталог запасных частей содержит описание всех запасных частей CLAAS к существующим машинам. Больше чем надежность.

электронный каталог запасных частей

Parts Doc Online

Часть нашего сервисного обслуживания, которая поможет вам найти необходимые детали: электронный каталог запасных частей содержит описание всех запасных частей CLAAS к существующим машинам. Больше чем надежность.

Доступ к электронному каталогу запасных частей.

Parts Doc Online – это электронный каталог запасных частей от CLAAS. Он содержит описание запасных частей к уборочным машинам и тракторам CLAAS. Представленная здесь версия обеспечивает доступ ко всем данным существующих машин.

Заказ запасных частей онлайн невозможен, обращайтесь к представителю CLAAS в своем регионе.

Parts Doc Login

Parts Doc Login

 Я согласен с  Условия пользования

 
Ваш дилер

Hrashk Aygi LLC

Arshakunyats ave. 214
0061 Yerevan
Армения

00374 10 44 77 83 00374 10 44 77 82 00374 95 40 12 92

info@hrashkaygi.am www.hrashkaygi.am